fbpx

Úvod » Plavání » Aktuální článek:

Plavání v divoké vodě

15.4.2012 Plavání Bez komentáře

Kdy se mohu v proudu postavit

Paradoxně začínáme článek o plavání postavením se v proudící vodě. Zdá se to divné, ale má to své důležité důvody.

Při pokusu o postavení v divoké vodě riskujeme povalení proudem a následný úraz. V horším případě smrt utonutím. To v případě, že se plavci zasekne noha do dna, voda ho povalí a nedovolí mu vstát. Většinou se plavec dostane do polohy obličejem ke dnu a pod vodou. Proto je nutné této situaci předcházet a postavit se až tehdy, kdy to je bezpečné.

Bezpečné postavení

 • V proudící vodě se můžeme bezpečně postavit, až když přestane proudit. Například ve vracáku a nebo až pod peřejí.
 • V opravdu proudící vodě až tehdy, když jsme schopni zajistit dýchání v případě pádu se zaklesnutou nohou a obličejem do vody. To v praxi znamená v takové hloubce, kde je možné opřít se o ruce a udržet hlavu nad vodou.
 • Jaká hloubka to ve skutečnosti je? Orientačně se dá říci, že asi 2/3 délky paže. Nebo voda po kolena. Úplně nejlépe když při plavání začneme drhnout o dno. Všechny větší hloubky proudící vody jsou pro postavení potencionálně nebezpečné.

Pasivní plavání v divoké vodě

Pasivní plavání je základním stylem používaným při plavání v divoké vodě. Měl by ho zvládnout každý, kdo se rozhodne pádlovat na terénech, kde hrozí plavání v proudící vodě.

Provedení:
 • Plavec je v poloze na zádech.
 • Před sebou má lehce pokrčené nohy. Jednu nohu přímo před sebou a druhou lehce níže (zhruba o jednu stopu). Zabrání tak bolestivým nárazům do kamenů a jiných překážek.
 • Hlava předkloněna tak, aby plavec viděl před sebe.
 • Ruce jsou roztažené a korigují směr a polohu těla.
 • Plavec využívá proudů a s vodou nebojuje.
 • Pro doplavání na požadované místo využívá záběru obou rukou nejednou (motýlem na znak).
 • Pomocnými prvky jsou náklony a natočení těla v proudu. Stejně jako při přejezdu proudu lodí.
Důležité u něj je:
 • Pasivní plavání naznak nejméně vysiluje. Dá se tak plavat poměrně dlouho a přitom si zachovat síly do míst, kde bude třeba použít jiné, fyzicky náročnější, techniky.
 • Pasivní plavání nemusí vést k záchraně. Plavec se touto technikou nemusí dostat do bezpečí.
 • Do bezpečí se takto dostane plavec v lehčích terénech.
 • V těžších terénech pak záleží na charakteru místa rozplavby. Velmi často se jedná o techniku, která nám umožní ve správnou chvíli a na správném místě použít aktivní techniky plavání.
Videa z plavání v divoké vodě

Pro ilustraci přikládáme amatérská videa z nácviku bezpečnosti na divoké vodě. Je třeba upozornit, že natočené provedení cviků nemusí být vždy technicky správné. Jedná se však o reálné zvládnutí situace vodáky, kteří jezdí na našich řekách na vodu.

Tato a dále uvedená videa natočili: Orlík, Jan Murarik a další zúčastnění vodáci.

 

Aktivní (agresivní) plavání v divoké vodě

Aktivní (agresivní) plavání v divoké vodě je doplňující způsob plavání k pasivnímu plavání. Dokáže plavce efektivně přemístit na potřebné místo. Například do vracáku či zajistit minutí překážky.

Důležité u něj je:
 • Aktivně plaveme tam, kde je naděje na pozitivní výsledek. Například v místě rozhraní mezi proudem a vracákem. Před překážkou apod.
 • Jedná se o intenzivní a vysilující pohyb.
 • Plavec oblečený ve vodácké výstroji nevydrží dlouho aktivně plavat.
 • Je třeba techniky aktivního plavání využívat přesně tam, kde to má význam a pouze po tak dlouhou dobu, po jakou je třeba.
 • V případě, že aktivní plavání nevede k výsledku, přejdeme zpět do pasivního a střádáme síly pro další aktivní plavání.

Základní techniky aktivního plavání

Plavání kraulem:
 • Zajišťuje pohyb vpřed.
 • Ve správnou chvíli se přetočíme na břicho a několikrát intenzivně zabereme kraulem vpřed.
 • Při tom opět využíváme proudu a nepereme se s ním.
 • Nezapomeneme využít náklon a natočení v proudu.
 • Je třeba se mít na pozoru při kraulovém pohybu nohou. Při doplavání do mělčiny je výhodné přestat používat nohy a nechat je volně vyvláté.

 

Válení sudů:
 • Zajišťuje boční pohyb plavce.
 • Jedná se o kombinaci otáčení se podél osy plavce (válení sudů) a záběru rukou na úrovní ramen směrem pod tělo.
 • Technika zajišťuje efektivní posun do strany.
 • Je méně namáhavá než plavání kraulem.
 • Při delším používání může mít za následek ztrátu orientace.

 

Doplňkové techniky plavání

Odražení se od překážky:
 • Pokud se nám včas nepodaří překážce vyhnout, je možné se od ní odrazit.
 • Opět platí, že se nepereme s proudem, ale využíváme ho.
 • To znamená, že se na překážku naplaveme v poloze na znak. Jsme natočeni a nakloněni jako při přejezdu proudu, a snažíme se o to, abychom doplavali k okraji překážky, ne k jejímu středu.
 • Jakmile se překážky dotkneme nohama, následuje mohutné odražení do strany mimo překážku.
 • Nesmíme se na překážku nechat natlačit a pokrčit nohy. Voda nás velmi rychle zamáčkne do dřepu a následné překonání její síly je velmi obtížné či nemožné.
 • Tato technika se používá, pokud je překážka krátká (menší kámen apod.) nebo pokud se nám podaří se k ní přiblížit na okraji. Jde o to, abychom byli schopni překážku odražením se od ní minout.
Vyskočení na překážku nebo překonání překážky:
 • Pokud plavec není schopen překážku minout, snaží se na překážku vyskočit nebo ji překonat vrchem.
 • Nejhorším způsobem překonání překážky je její podplavání. Nikdy není jisté, co je pod hladinou. Například zúžený prostor, větve apod. V těchto případech hrozí zaklesnutí pod vodou a na případnou efektivní záchranu zbývá velmi málo času.
 • Překonávání překážky (například padlý strom) je snad jediná technika plavání, kdy plaveme po proudu hlavou napřed a břichem dolů.
 • Provedení je následující: K překážce se blížíme v poloze pasivního plavání. Je třeba se uklidnit a zkoncentrovat. Těsně před překážkou se plavec otočí na břicho a hlavou po proudu směrem k překážce. Ruce položí na překážku a jedním prudkým pohybem se vyšvihne na překážku.
 • Vše vyžaduje koordinaci pohybu rukou i nohou a správné načasování.
 • Konečná poloha je na překážce.
 • V horším případě za překážkou kam se dostaneme přesunutím přes ni.
 • V případě, že zůstaneme na překážce, máme čas se zorientovat, nabrat síly pro další plavání anebo vyčkat na záchranu.
 • Pokud překážku překonáme (přesuneme se přes ni), je třeba si uvědomit, že padáme po hlavě do neznámého terénu. Této situaci se snažíme při překonávání překážky vyhnout. Pokud se do ní ale dostaneme, je třeba mít ruce před sebou a přejít do parakotoulu. To znamená, že neskáčeme šipku, ale sbalíme se do klubíčka. Přes překážku se překulíme a hned za ní se snažíme zorientovat. Neváháme a jednáme. Může zde být mělčina, vracák, hromada klacků, další peřeje…
Využití pádla:
 • Pádla se při plavání nezbavujeme.
 • Po vylovení ho budeme potřebovat a navíc se dá úspěšně použít při plavání.
 • Při plavání se dá použít při pasivním i aktivním plavání.
 • Při pasivním plavání leží plavec naznak a pádlem zabírá pozpátku.
 • Při aktivním plavání naopak leží na břiše a pádlem zabírá vpřed.
 • Při obou technikách využíváme delšího dosahu a efektivnějšího záběru. Opět zde však platí, že plavání s pádlem je fyzicky i technicky náročné a je vhodné ho použít ve správnou chvíli a na správném místě.
 • Mimo plavání je možné pádlo použít (stejně jako při pádlování) pro zavěšení se do vracáku, nebo ho můžeme podat kamarádovi, který ve vracáku stojí a vtáhne nás do něj.

 

Kombinace stylů
 • V praxi málokdy použijeme pouze jeden styl plavání.
 • Jak již bylo řečeno. Základním stylem je pasivní plavání na znak.
 • Doplňující techniky: Aktivní plavání, vyhnutí se či překonání překážky, plavání s pádlem, plavání s lodí a improvizace dle momentální situace.

 

Plavání s lodí

 • Pokud při rozplavbě vodák nepřijde o loď, zbytečně se ji nezbavuje hned z několika důvodů.
 • Především ji ještě bude potřebovat, a pokud má loď pod kontrolou, lépe se mu ji zachraňuje.
 • Loď při plavání uchopíme za horní úchyt (ten výše proti proudu) a plaveme v poloze pasivního plavání. Plavec je v bezpečné poloze na znak vedle lodě anebo pod lodí. Loď drží za horní úchyt a nechá ji volně vyvlát po proudu.
 • Pokud je loď dnen vzhůru, zbytečně ji neotáčí. Loď je částečně naplněna vzduchem a dobře plave.
 • V případě potřeby se dá loď použít jako plovák. Rukama se plavec chytí horního úchytu a nohy umístit na loď. V této poloze si vodák odpočine a nebere síly pro další záchranu.
 • Nikdy nelez v peřejích na loď. Docílíš pouze toho, že loď převrhneš a naplníš vodou. Další její záchrana anebo využití pro plavání je pak problematická.
 • Při plavání nastávají i situace, kde je třeba loď pustit a dostat se co nejdále od ní. Obecně jsou to těžší peřeje, válce, průskoky,… V těchto terénech se stává loď pro plavce nebezpečnou a je vhodné se jí zdaleka vyhnout. Naplněná loď vodou váží okolo 200 kg. U expedičních a creekových lodí pak okolo 300 kg. Tato váha vody v tvrdém trupu lodě doplněná o kinetickou energii získanou v peřejích je pro plavce velmi nebezpečná.

Závěr

 • Při plavání je třeba mít situaci pod kontrolou.
 • Neváhat, nespat a dělat správné věci na správném místě a ve správnou chvíli. V neposlední řadě i se správnou intenzitou.
 • Když už se něco nepovede, nevadí. Zvol nové vhodné místo a pokus se dostat do vracáku znova.
 • To ale neznamená, že se máš pokoušet stále. Vyhni se kamenům, stromům,… A teprve pak zamiř tam, kam potřebuješ.
 • Vždy přemýšlej a neustále vyhodnocuj situaci.
 • Nevhodné použití technik plavání vede pouze k vysílení a ztrátě morálu.
 • Používané techniky plavání měj nacvičené a používej ty, která zvládneš a které vedou k výsledku.


 
Jícha

Komentovat článek:

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Na zahraniční kajakářskou akci si nezapomeň zajistit kvalitní cestovní pojištění.   Porovnávač pojištění   Důležité …

Partneři

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement

Kajakar.cz na Facebooku

Poslední komentáře

Z akcí: Kajakářská ŠKOLA.cz

11.07.2015 České Vrbné (kajakářská škola)

Decentní akce s vysokým nasazením. Mimo pádlování se frekventanti naučili i plavat, eskymovat a úspěšně opravovat promáčklou loď. Sluníčko a teploučko. Ideální den pro pádlování.

30.05.2015 Kajakářská škola na Sázavě (kajakářská škola)

Květnová Sázava byla suchá a deštivá. To ale byla všechna negativa akce. Účastníci byli naprosto pohodoví a až nečekaně snaživí. Nízký stav vody …

27.06.2015 Veltrusy pro středně pokročilé (kajakářská škola)

O víkendu proběh kurz na slalomovém kanále Veltrusy. Ze začátku trochu rozpačití účastníci se nakonec pěkně rozdováděli a nečekané podávali výkony.

Z akcí: Kajak TEAM.cz

Ekvádor – lednová pohoda na vodě – 2015 (KAJAK team)

Ekvádor 2015

Máme leden a venku je celkem nevlídno. KAJAK team však nezahálí a užívá si pádlování v Ekvádoru. V rámci aktuálních možností internetového připojení vám zde budeme přidávat …

Grand Canyon – celoživotní zážitek (KAJAK team)

Ahoj mami! Pořád jsi mi říkala, abych Ti vyprávěl o tom mým výletě do Ameriky, na to mý velký pádlování? Víš, hodně na …

Francie 2013 – plná ponaučení (KAJAK team)

Tak prý to bude tréninková akcička, máme vzít holky, budeme pít lokální víno, trénovat přejezdy a budeme se mít dobře. Nádhera pomyslel jsem …

Bezpečnost

Plovací vesty – první krok k záchraně

Plovací vesty pomáhají při plavání v jakékoliv vodě, hřejí a chrání také před nárazy. Není dobré je používat jako sedačku či opěrku, přesto, …

Házečka – házecí pytlík

Házecí pytlíky jsou plovací lana smotaná v obalu povětšině kruhového průřezu s plovoucím médiem v dolní části. Obal házečky je ve výrazné barvě, …

Kategorie kajakářů

V článcích na Kajakar.cz občas narážíme na problém různých pojetí jízdy na kajaku. Občas si některá tvrzení zdánlivě odporují. Občas si kajakáři nerozumí …

Technika a taktika

Obecná rizika použití eskymáckého obratu

Jízda v kajaku je pohybová dovednost, jejíž úspěšné zvládnutí vyžaduje určité předpoklady a schopnosti. Na první pohled nelze s jistotou o tom, či …

Eskymák pro XXXL

Při troše snahy se kajakář na webu velmi rychle dopátrá velkého množství návodů jak udělat eskymácký obrat. Technicky správně a naprosto dokonale. Předklonit …

Kategorie jezdič High Level nebo splouval kochal?

„Kam nám to ten Kajakar.cz spěje?“ To je otázka, kterou si někteří z vás možná pokládají po přečtení posledních článků z High Level. …

Popisy řek

Budišovka – mapa, popis

Region: CZ, okres Opava, Budišov nad Budišovkou, Vítkov Horní úsek – nástup za VV: Sjízdné jen mimořádně, pokud je na vodočtu v Odrách alespoň …

Bílovka – mapa, popis

Region: CZ, okres Nový Jičín, Bílovec Popis: Úzké koryto. Pozor na větve a zátarasy. Přírodní charakter toku končí na Bílovcem, dále regulované koryto …

Bílá Ostravice – mapa, popis

Region: CZ, okres Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí, VD Šance Popis: Ze začátku má řeka spád 18,3 ‰. Teče úzkým kamenitým korytem. Pěkné peřeje …